Senaste nytt

Tjänster / Services

Vi hjälper dig med ditt ljudprojekt, stort eller litet. We help you with your audio project, big or small.

Simulering / Simulations

I dagens installationer vill kunden ofta ha en idé om hur ljudanläggningen klarar sig i lokalen innan den är driftsatt. För detta finns det hjälpmedel idag. Läs vidare här.

In todays projects and installations the client wants to know the results before commissioning. There are tools for that today. Read more.

Legal musik / Legal music

Spotify Enterprise är den första B2B musiktjänsten, som är integrerad med en konsumenttjänst. Läs vidare här.

Spotify Enterprise is a B2B music service integrated with a consumer service, Spotify. Read more.

Programmering / Programming

Vi på Soliflex kan hjälpa dig att programmera din ljudanläggning för att få de funktionerna du vill ha. Läs vidare här.

We at Soliflex can help you to program your audio system to get the features you want. Read more.

Talat utrymningslarm

Talat utrymningslarm är något som mer eller mindre är standard i större offentliga miljöer idag. Vi på Soliflex kan hjälpa dig med att projektera fram ett utrymningslarm för just ditt företag. Läs vidare här.
A voice alarm is a standard in a new building today. We can help you design a voice alarm for your project. Read more.

Konsultation / Consulting

En ljudanläggning måste fungera väl i den miljö den ska verka i. Detta betyder att det budskap ljudet ska bära ska vara tydligt och harmoniskt och få lyssnaren att reagera och ofta även agera, oavsett om budskapet är bakgrundsmusik, kommunikation eller ett talat utrymningslarm. Läs vidare.

A sound system must work well in its installed environment.
This also means that the message the sound shall carry must be accurate as well as harmonic to make the listener react as well as often act, regardless of the message is background music, communication or an evacuation-message. Read more.

Om oss / About us

Om oss / About us

Soliflex Svenska AB kan hjälpa dig med ditt ljudprojekt, stort som smått. Vi har erfarenhet av travbanor, operahus, skolor med mera. Vi hjälper dig med allt från konsultation till projekthantering. Något som blir mer och mer aktuellt är integration mellan PA-anläggning och talat utrymningslarm, något som vi kan hjälpa dig med. Vi har dessutom goda relationer med akustikkonsulter. En ljudanläggning blir aldrig bättre än miljön den sitter i, så akustik är viktigt. Soliflex Svenska AB can help you with your audio projects, large or small. We have experience of racetracks, opera houses, schools and more. We help you with everything from consulting to project management. Something that is becoming more and more necessary is the integration between the PA system and the voice alarm, something that we can help you with. We also have good relationships with acoustic consultants. A sound system never gets better than the room it’s fitted in. Acoustics is very important.

Vilka är vi? Who are we?

Soliflex är ett familjeföretag bestående av Jan och Fredrik. Soliflex is a family business consisting of Jan and Fredrik.
Fredrik Setterberg
Fredrik Setterberg
VD / CEO
Jan Setterberg
Jan Setterberg
Senior Advisor

Kunder / Customers

Några av våra projekt / Some of our projcets