Frölundaborg etapp 1

Nu har vi inte jättemycket kvar av etapp 1 i Frölundaborg. Ljudet över isen kommer att bestå av sex stycken Bose 802 som hängde här innan renoveringen började. Vi kör dem på två stycken Bose 1800 slutsteg.