Bärbar kommunikation

Bärbar kommunikation

  Kommunikation sker idag normalt via ljud – eller bildöverföring. Den mest effektiva masskommunikationen är via radio, TV och Internet. Det stora problemet med dessa tekniker är att de kräver tillgång till elektrisk ström, internet, antennsignal m.m. för att kunna fungera.    Vid ett större haveri där t.ex elströmmen bryts på grund av tekniska problem, […]