Veckans produkt – RME Madi Bridge

Veckans produkt – RME Madi Bridge

RME Madi Bridge är en switcher / router för MADI-signaler. Den kan ta emot sex stycken coax-strömmar och två optiska strömmar. Den kan sända lika många. MADI Bridge kan styras med MIDI för omkoppling av signaler via program change. produkten är perfekt i sammanhang där man behöver skicka en MADI-signal till flera mottagare (t ex […]