Bakgrundsmusik för offentliga miljöer

Bakgrundsmusik i offentliga miljöer

Bakgrundsmusik för offentliga miljöer
Skapa bakgrundsmusik med spellistor i exempelvis Spotify Business.

För de flesta är det bekant att människor påverkas av musik. Vissa anser dock att tystnad är att föredra före bakgrundsmusik.

Men tystnaden är ju aldrig tyst utan uppfylls av en mängd olika och i allmänhet oönskade ljud, från t.ex. olika maskiner, luftsystem och mycket annat. Dessa ljud kan kategoriseras som oönskade då dom i allmänhet är helt oharmoniska och ofta uppträder oregelbundet.

Med bakgrundsmusik kan dessa oönskade bakgrundsljud till stor del täckas över med en musikalisk filt genom att fylla rummet med lämplig musik och på en anpassad nivå.

Genom att fylla rummet med anpassad musik kan besökarna också känna både lugn och harmoni vid sitt besök, vilket kan få dem att stanna längre, kanske bli mer nyfiken och t.o.m. handla mera.

Ett av de ledande företagen i att använda musik i sin verksamhet är Starbucks, som själva anser att musiken är en mycket viktig del i deras affärsmässiga framgång.

Det finns idag ett stort antal undersökningar som tydligt visar på att besökare och kunder tydligt föredrar musik när de är ute i den offentliga miljön för att handla eller roa sig.

De spenderar också mera tid i den miljö som har en väl anpassad bakgrundsmusik att erbjuda.

Musikvalet

Valet av musik har också en väsentlig betydelse. En undersökning som gjordes på en restaurang i Australien visar på att gästerna stannade längre tid då en lättsammare musik spelades än om klassisk musik spelades. Kortast tid spenderade gästerna då ingen musik spelades på restaurangen. Gästerna hade en åldersfördelning 20 – 39 år.

Detta visar också på att musikvalet har betydelse för hur gästen agerar vid sitt besök.

En väsentlig betydelse i musikvalet är att gästen kan associera musiken till besöket av affären eller restaurangen.

Studier av musiktempot – BPM – visar också på att kunderna tycks följa musiktempot på ett tydligt sätt, dvs att de rör sig snabbare genom butiken med ett högre BPM

Samma studie visar också på att kunderna i stort var omedvetna om bakgrundsmusik spelades eller inte, trots att de genomgående påverkades av denna. Det kan alltså vara ett val att höja tempot på musiken nära stängningsdags.

Nivån på bakgrundsmusiken har också en tydlig inverkan, där en hög bakgrundsnivå kan få äldre att vara mer tveksamma till ett besök medan en ungdom snarare blir nyfiken, vill gå in och ta reda på mera.

Sammantaget kan konstateras att musik i företagets bakgrundsanläggning har en väsentlig betydelse för hur besökaren trivs och hur han beter sig som kund.

Det finns flertal studier som visar på att restauranger har ökat sin omsättning med över 15% genom att använda sig av bakgrundsmusik på ett kreativt sätt.

Tekniken bakom

I den ovan beskrivna musiken i offentlig miljö, utgås från att ljudanläggningen har sådan kvalitet att musiken kan upplevas på ett naturligt och behagligt sätt.

Man måste tänka på vilken typ av högtalare man använder i sitt ljudsystem för att musiken skall låta behaglig. För att få det att låta fylligt behövs större högtalare, även vid låga ljudnivåer. Vi återkommer till det på nästa slide.

Om man använder ett talat utrymningslarm, något som är obligatoriskt i hotell- och konferensmiljö kan man, med rätt komponentval, få ett system som låter riktigt bra. Då nyttjar man dessutom en investering som ändå måste göras och annars är tyst om det inte brinner. Man sitter inte med två system som skall underhållas.

En installation av bakgrundsmusiksystem i ett talat utrymningslarm bör dock göras av en behörig firma (nya regler kommer snart) så att kalibrering och dokumentation blir korrekt utfört.

Viktigt är också att varje ljudsatt rum har tillräckligt många högtalare väl placerade så att en jämn ljudtäckning uppnås i rummet.

På detta sätt kan också den totala ljudnivån hållas lägre i rummet.

När människor hör/lyssnar på musik på en låg nivå upplevs i första hand basen som särskilt svag och även till viss del de högre frekvenserna. Detta är en effekt av örats egenskaper. Därför är det enligt de s.k. Fletcher-Munson kurvorna väsentligt att ljudsystemet får en lämplig ”loudness” så att musiken upplevs på ett riktigt och obeskuret sätt, då ljudet annars lätt kan upplevas väldigt begränsat.

I en bra musikanläggning anpassas därför tonbalansen i systemet till den nivå som den spelas upp vid.

Det är dock viktigt att dessa justeringar görs på ett bra sätt så att inte anläggningen överstyrs och distorderar.

Ett ljudsystem skall vara enkelt att sköta. Oftast är det personal på hotellet som skall sköta ljudet som har helt andra kompetenser än ljudteknik. Därför är det oerhört viktigt att man vid driftsättning och programmering gör det så enkelt som möjligt i användargränssnittet. Ett fast antal ljudvolymer är en variant, så att ljudnivåerna inte blir för starka eller för svaga.

En annan variant är korrekt kalibrerade mät-mikrofoner som styr ljudnivån upp eller ner beroende på hur högt sorl det är i lokalen.

Varför bakgrundsmusik?

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är rätt musik vid rätt tillfälle ett effektivt konkurrensmedel för att uppmuntra kunder att köpa mer, rekommendera, komma tillbaka och stanna längre i en positiv affärsmiljö.
Se även www.soundslikebranding.com/myter/?

Teckna dig för Spotify Business här.

Jag vill veta mer!

Kontakt