Akustisk simulering

I dagens installationer vill kunden ofta ha en idé om hur ljudanläggningen klarar sig i lokalen innan den är driftsatt. För detta finns det hjälpmedel idag.

Vi på Soliflex Svenska AB kan hjälpa dig med detta via programvaran EASE.

Vi bygger upp din lokal med vår programvara, där vi lägger in lokalens akustiska egenskaper. Då det finns stöd för i stort sett alla högtalarfabrikat på marknaden, kan vi lätt utprova och anpassa ljudet i lokalen samt optimera för rätt placering och rätt högtalare. Därefter kan du se hur det kan komma att låta genom vår grafiska presentation. Analysen görs i tre dimensioner. Vi kan dessutom låta din kund virtuellt förflytta sig runt i lokalen och “lyssna” på olika ställen.

Vad vinner du på detta? Vi kan påvisa för dig att systemlösningen räcker i ljudtryck, att den uppfyller ställda STI-värden och dessutom ge en mycket snygg grafisk presentation av projektet. Det ger klara konkurrensfördelar och kan bevisa på ett mycket övertygande sätt att just din lösning är den bästa.

Kontakta oss om du vill vara i framkant och ha en klar fördel gentemot dina konkurrenter i nästa projekt. Genom investeringar i mycket snabb datorteknik kan vi leverera dina data snabbast i branschen.Ease Evac