Talat utrymningslarm för offentliga miljöer

Talat utrymningslarm
Vi använder Ease Evac för att simulera fram resultatet av ljudtryck och taltydlighet i ett talat utrymningslarm

Vad är ett talat utrymningslarm?

Enligt gjorda undersökningar framgår att ett Talat Utrymningslarm är det bästa sättet att på ett effektivt och säkert sätt kunna utrymma en lokal, då brand eller annat utrymningsläge har uppkommit. Att här använda sirener i jämförelse med talat utrymningslarm är ett klart mindre effektivt sätt att utrymma en lokal, då de flesta människor tycks ignorera larm via siren.

Varför talat utrymningslarm?

Idag anser Boverket att ett talat utrymningslarm bör finnas i samlingslokaler med anledningen att man kommer att utrymma lokalen mycket snabbare och lugnare.

Ett talat utrymningslarm är i sin grund ett högtalarsystem, bestående av mikrofon, ett inspelat meddelande, förstärkare och högtalare.

Emellertid har det talade utrymningslarmet också ett antal regler som ska uppfyllas såsom taltydlighet, ljudtryck, ljudtäckning och driftsäkerhet m.fl.

Soliflex har den kompetens som krävs för att säkerställa allt för en installation av ett Talat Utrymningslarm, såsom akustiska beräkningar, val av högtalare, deras placering och antal, anpassad centralutrustning med tillräcklig uteffekt och antal kanaler och driftsäkerhet för att larmet ska fungera problemfritt över tid.

Soliflex erbjuder också att utveckla det talade utrymningslarmet så det även fungerar som ett kommunikationssystem, bakgrundsmusikanläggning m.m.

Genom att inkludera dessa funktioner i det talade utrymningslarmet får man ju ett mycket bättre utnyttjande av systemet, inte minst ekonomiskt, samt en enkel daglig bekräftelse på att systemet också fungerar.

Varför Soliflex?

Genom att använda larmsystemet som en bakgrundsmusikanläggning skapar man en lugnare och mer harmonisk atmosfär samt att lokalerna också upplevs som mindre bullriga.

Anläggningen kan dessutom hantera alla verbala meddelanden, fungera som konferensanläggning och som en kraftfull musikanläggning i ett gym eller i baren allt efter de behov som finns dygnets alla timmar.

Det finns alltså tekniska skäl att installera dubbla ljudanläggningar i dina lokaler.

Soliflex har byggt upp några av de största systemen i Sverige där vi kombinerat alla ovanstående funktioner i det talade utrymningslarmet, såväl som mindre butiksanläggningar, så inget system är för litet för oss.

Soliflex är idag en av ytterst få leverantörer som inte är bunden av sin egen märkesimport när det gäller utrustningsval. Vi kan därför alltid säkerställa att anläggningen får den bästa kombinationen med avseende på pris och funktion, genom att vi fritt kan välja på marknaden den utrustning som bäst passar till just dina lokaler och önskemål.

Soliflex kan också tillhandahålla serviceavtal och har nära och goda kontakter runt om i Sverige så ni kan få den service som behövs på nära håll.

Låt därför Soliflex bli din nästa leverantör av ett kreativt och utvecklat Talat Utrymningslarm, så får du ett system som möter dina behov idag såväl som i morgon.

Kontakta oss gärna nedan.

Kontakt