Veckans produkt – Radial JDI stereo DI

Radial är ett företag som gör lite alla möjliga bra att ha burkar för PA och installation samt instrument.

Vi fokuserar här på JDI, som är en stereo passiv DI box som dessutom har stereo–>mono merge, en oumbärlig funktion i installationsvärlden, där man ofta vill summera stereo till mono.

Mer info här: http://www.radialeng.com/re-duplex.htm

Svensk distributör: Luthman Scandinavia