Programmering och driftsättning av Q-Sys och MXA910, Aramco KSA

Soliflex fick i våras uppdraget att programmera och driftsätta 20 utbildningsrum hos Aramco UPDC i Dhahran, Saudiarabien. Aramco, idag ett av världens största företag satsade cirka 30 miljoner USD i sitt utbildningscentrum för att säkerställa att de nya AV-systemen mötte den högsta standarden och även hade en hög framtidssäkring och ett enkelt handhavande.

Utrustningen som levererats är bland annat styrsystem från AMX och bildteknik från Christie. I ljudsystemet som är baserat på s.k. ”voice lifting” ingår 89 stycken av de nya array-mikrofonerna MXA910 från Shure. Denna tekniken styrs av sex QSC Core 5200, vilket är en av marknadens kraftfullaste AV-processorer.  Tekniken medger att mikrofoner och högtalare automatiskt styrs till respektive talare för bättre tydlighet och undvikande av rundgång. Systemet medger då att lärare och elev kan interagera helt fritt och oberoende var de befinner sig i rummet.

DSP-processorerna från QSC tar här hand om automatmixning, equalisering och ekoutsläckning från mer än 700 mikrofonkanaler.

Soliflex kan hjälpa ditt företag att få ett AV-system som är uppbyggt att klara dagens och morgondagens krav, system som dessutom säkerställer ett enkelt handhavande.

Taket i en av utbildningssalarna
En av utbildningssalarna där det sitter sex stycken MXA910 för upptagning av tal.